Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 674/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-30

jako sprzedawca w sklepie spożywczym, jej wynagrodzenie wynosi 1.600 zł miesięcznie. Otrzymuje też świadczenia wychowawcze 500+ oraz ok. 250 zł z tytułu świadczenia rodzinnego...
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia...

I SA/Gd 468/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-13

, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie. Mimo nazwania przez Szwedzką Kasę Ubezpieczeniową otrzymywanego przez skarżącą świadczenia - zasiłkiem rodzinnym to faktycznie określenie...
z uwagi na jej wiek i które to świadczenia składają się na jedną całość renty. Zasiłek (dodatek) rodzinny i renta są całkowicie odmiennymi świadczeniami uregulowanymi...

II FSK 1452/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

umownym, nie oznaczającym niewychowywania dziecka przez drugiego z rodziców lecz np. dla celów pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych: gospodarowanie z dzieckiem...
par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przez niewłaściwe zastosowanie i pominięcie, że także w razie rozdzielenia rodziców...

II FSK 1548/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

, nieoznaczającym niewychowywania dziecka przez drugiego z rodziców lecz np. dla celów pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych: gospodarowanie z dzieckiem, bez prowadzenia...
rodzinnego i opiekuńczego, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przez niewłaściwe zastosowanie i pominięcie, że także w razie rozdzielenia rodziców i jednego...

II FSK 1549/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

lecz np. dla celów pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych: gospodarowanie z dzieckiem, bez prowadzenia gospodarstwa domowego z drugim rodzicem, a dla celów podatkowych posiadanie...
w związku z art. 92, art. 94 i art. 95 par. 1 i 2, a także art. 87 i art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Konstytucji RP...

II FSK 644/06 - Wyrok NSA z 2006-11-30

z rodziców lecz np. dla celów pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych: gospodarowanie z dzieckiem, bez prowadzenia gospodarstwa domowego z drugim rodzicem, a dla celów...
odsetkami;, /3/ art. 93 par. 1 w związku z art. 92, art. 94 i art. 95 par. 1 i 2, a także art. 87 i art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w związku z art. 48 ust. 1...

II FSK 1534/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

lub świadczeń rodzinnych: gospodarowanie z dzieckiem, bez prowadzenia gospodarstwa domowego z drugim rodzicem, a dla celów podatkowych posiadanie na utrzymaniu dziecka...
. 94 i art. 95 par. 1 i 2, a także art. 87 i art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przez niewłaściwe...

II FSK 216/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

(...) Kodeks rodzinny i opiekuńczy /świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci/'. Zarzuca ona również naruszenie prawa materialnego 'poprzez niezastosowanie w sprawie art. 20 ust...
podatnika /'Metalowiec'/ prowadziła działalność gospodarczą w lokalu bez opłacania czynszu, uzyskując w ten sposób przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia...

FSK 2543/04 - Wyrok NSA z 2005-11-22

/ że świadczeniem alimentacyjnym /uregulowanym w art. 128-135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/. Tymczasem są to dwie różniące się między sobą instytucje prawne. Renta z art...
. 903-907 Kc jest instytucją prawa cywilnego, natomiast świadczenie alimentacyjne jest instytucją prawa rodzinnego., Jeżeli osoba najbliższa znajduje się w niedostatku...

I SA/Po 1943/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-30

uposażeni P.K. i P.K. potwierdzili otrzymane świadczenie, jego cel i rodzaj zawartej umowy oraz brak powiązań rodzinnych z T. G. Z informacji podanych do protokołu...
oraz rodzinnego i opiekuńczego, świadczenia wypłaconego na podstawie skutecznej umowy cywilno-prawnej, dającej podstawę do ulgi podatkowej., W odwołaniu od powyższej decyzji T. G...
1   Następne >   +2   +5   +10   42