Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Po 302/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-18

domowe wspólnie z żoną, trójką dzieci oraz z wnuczką a źródłem ich utrzymania są wynagrodzenie Skarżącego, świadczenie rodzinne na dzieci oraz dochody córki Elżbiety...
(wynagrodzenie, zaliczka alimentacyjna i świadczenie rodzinne) w łącznej wysokości 1.960,00 zł., Na wstępie zauważyć należy, iż wydane w sprawie postanowienie o zawieszeniu...

IV SA/Wr 93/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 90/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [..] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 94/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 91/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
dochodów, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

II SA/Wa 891/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

, na który składa się emerytura żony, i świadczenie rodzinne, wynosi 1.061 zł netto. Wnioskodawca podał, że ze względu na wiek i stan zdrowia nie pracuje i nie uzyskuje dochodu...

II SA/Bd 499/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-03

z konkubentem. Mają na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Skarżąca wskazała, że wraz z konkubentem są osobami bezrobotnymi, którzy utrzymują się ze świadczeń rodzinnych...
, wychowawczych oraz świadczenia rentowego w łącznej wysokości [...] zł. Oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku oraz przedmiotów wartościowych zaś [...] zł oszczędności...

III SA/Kr 876/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

przewidziane na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń wynikających z pomocy społecznej i innych ustaw a także wynagrodzeń dla pracowników., Zdaniem orzekającego...
1   Następne >   +2   +5   +10   48