Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II SA/Gd 795/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-12

., na podstawie analizy którego ustalono, iż we wrześniu na rachunek wpłynęły świadczenia rodzinne w kwocie 1.071 zł, w październiku: honorarium autorskie 365,04 zł oraz rodzinne 871...
zł i zaliczka 50% za koncert 750 zł; w listopadzie świadczenia rodzinne na kwotę 871 zł., Odnośnie sprecyzowania charakteru usług jakie świadczy R. M. wskazano...

IV SA/Wa 1384/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

się również o przyznanie świadczenia rodzinnego., Saldo rachunków bankowych skarżącego na koniec okresów trzymiesięcznych, ujętych w nadesłanych wyciągach, było ujemne lub sięgało...
2015 r., złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia z dnia 22 czerwca 2015 r. o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, a także nadesłanych na wezwanie dokumentów...

IV SA/Wa 680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

w zakresie skupu złomu i handlu opałem, która obecnie nie przynosi zysków., Żonie skarżącego przyznano zasiłki rodzinne na sześcioro dzieci. Łączna kwota świadczeń wynosi...
, przyznawane w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm...

IV SA/Wa 1246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-05

domowym stanowią zasiłki rodzinne, przyznawane w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...
zasiłki rodzinne na sześcioro dzieci, których łączna wysokość wraz z dodatkami wynosi obecnie około 800 zł miesięcznie. Jedna z córek skarżącego otrzymuje stypendia...

IV SA/Wa 516/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-15

) wynika, że skarżący ma dwoje dzieci oraz żonę. Podał, że na dochody rodziny składają się: 1) świadczenia 500+ pobierane na dwoje dzieci; 2) zasiłek rodzinny w wysokości...
, że nie jest w stanie udokumentować dochodów żony, 'żona ma rozdzielność majątkową', wie jedynie, że pobiera na dzieci świadczenie 500+, pracuje w [...];, - nie ma dostępu...

IV SA/Wa 222/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

rodzinnych i ich wysokość;, c. oświadczenia, dlaczego żona skarżącego nie pracuje;, d. zaświadczenia w sprawie płatności bezpośrednich i innych świadczeń wypłacanych...
jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, że jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże...

IV SA/Wa 779/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

, przez co nie może również przedłożyć wyciągów z jej rachunków bankowych. Wedle jego wiedzy, żona otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne i wraz z synem zamieszkuje w mieszkaniu...
w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, że zatrudniony jest w wymierzę pełnego etatu. Podał, że z powodu przebudowy drogi i budowy ronda w pobliżu zakładu...

IV SA/Wa 2636/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

: w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego z 27...
prawa pomocy podał, że samotnie wychowuje trójkę dzieci. Jedynym źródłem utrzymania rodziny są świadczenia przyznane przez Wójta Gminy [...] w kwocie 800 zł. oraz wsparcie...

IV SA/Wa 155/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

i potwierdzającego wysokość tego świadczenia; 5) oświadczenia uzupełniającego oświadczenie o majątku o informacje dotyczące majątku osób wymienionych przez skarżącego, jako pozostające...
dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu...

IV SA/Wa 1540/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł. Dochody [...] rodziny wynoszą łącznie [...] zł., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
wspólnie z A.W oraz [...] córkami. Rodzina utrzymuje się z zasiłków z opieki społecznej: rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka...
1   Następne >   +2   6