Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Ol 1131/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

nieruchomości, które posiada J.K., W motywach uzasadnienia podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania...
z przepisami prawa czyniąc rozstrzygnięcie niewłaściwym. Wyjaśniono, iż ZUS Oddział Wojewódzki zgodnie z art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wierzycielem...

II SA/Ol 69/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-20

wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, określa krąg...

III SA/Kr 916/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-25

otrzymywanego świadczenia rodzinnego 500+, gdyż są to pieniądze na dzieci. Pominął też zasiłek rodzinny. S. S. podał, że zapożyczył się u rodziców. Gdy brakuje mu pieniędzy...
, a za wrzesień 2017 r. 448 zł oraz świadczenie rodzinne z programu 500+ w wysokości 1.000 zł (według danych z wyciągu rachunku bankowego małżonki skarżącego). Środki...

II SA/Ol 1133/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

dochodzenia należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Natomiast art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Ol 1046/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego...

II SA/Ol 1045/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem z dnia...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Ol 68/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Wskazano, iż art. 24 ust 3 Prawa...

II SA/Ol 6/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r...
. W uzasadnieniu podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji...

II SA/Ol 48/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

'[...]' Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w '[...]', powołując się na art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 193...
ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Z kolei art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne...

IV SA/Wa 2025/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

rodzinne, przyznawane w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz...
(w wysokości po 859,26 zł. brutto) oraz zasiłki rodzinne jakie syn wnioskodawcy otrzymuje na dzieci w łącznej wysokości 501 zł. Wnioskodawca wyjaśnił, że mieszka w domu syna...
1   Następne >   +2   +5   +10   17