Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SO/Go 10/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-30

, że posiada dwójkę dzieci w wieku 5 i 8 lat, starsza córka jest osobą niepełnosprawną., Skarżąca oświadczyła, że jej dochód składa się ze świadczenia rodzinnego...
w wysokości 765 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 550 zł oraz dodatku mieszkaniowego w wysokości 145,49 zł., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art...

II SO/Go 7/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-21

, że posiada dwójkę dzieci w wieku 5 i 8 lat, starsza córka jest osobą niepełnosprawną., Skarżąca wskazała, że jej dochód składa się ze świadczenia rodzinnego w wysokości 912...
zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 550 zł oraz dodatku mieszkaniowego w wysokości 147,43 zł., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 §...

II SA/Kr 509/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

skarżącego, z których uzyskuje środki w wysokości 1.000 - 1.500 zł miesięcznie oraz ze świadczenia rodzinnego na dzieci w wysokości 501 zł. Łączne dochody rodziny wynoszą...
Społecznej w S. z dnia [....] maja 2010 roku o pobieraniu przez H.L. świadczeń rodzinnych, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w N. potwierdzające fakt, że H.L. nie figuruje...

II SA/Kr 229/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

., uzupełniającego wniosek skarżący dołączyli następujące dokumenty : wyciąg z rachunku bankowego skarżącej za kwiecień 2016 r., z uwidocznionym świadczeniem rodzinnym...
, bardzo niski miesięczny dochód, wykorzystanie uzyskiwanych środków z zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczeń rodzinnych w całości na zaspokojenie podstawowych potrzeb...

II SO/Go 4/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-24

dzieci w wieku 4 i 8 lat, jedno z nich jest osobą niepełnosprawną. Nadto oświadczyła, że jej dochód składa się ze świadczenia rodzinnego w wysokości 765 zł i świadczenia...
pomocy przemawia fakt, że I.E. uzyskuje niewielki dochód z tytułu świadczeń wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej w łącznej w wysokości 1.315 zł (netto). Skarżąca...

II SAB/Sz 76/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-14

zaświadczenie Prezydenta Miasta z którego wynika, że skarżąca nie pobiera świadczeń rodzinnych na córkę, natomiast w lipcu 2016 r. pobrała świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie...
na utrzymanie domu otrzymuje od matki. Mimo deklarowanego braku jakichkolwiek dochodów, skarżąca nie pobiera świadczeń rodzinnych, nie udokumentowała też, by miała zaległości...

II SAB/Sz 73/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-19

rodzinnych na córkę, natomiast w lipcu 2016 r. pobrała świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie [...] zł., Wezwaniem z dnia 20 września 2016 r. referendarz sądowy zobowiązał...
, że środki na utrzymanie domu otrzymuje od matki. Mimo deklarowanego braku jakichkolwiek dochodów, skarżąca nie pobiera świadczeń rodzinnych, nie udokumentowała też, by miała...

II SA/Kr 1274/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-30

żony skarżącego, zaświadczenie o wysokości zarobków skarżącego, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłacie świadczenia rodzinnego wraz z dodatkiem...
pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podpisaną przez skarżącego na kwotę [....] zł, umowę o udzielenie pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń...

VII SA/Wa 941/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

oraz świadczenie rodzinne, plus zasiłek za opiekę nad osobą niepełnosprawną uzyskiwane przez wnioskodawczynię w wysokości 520,00 złotych., Wnioskodawczyni posiada dom jednorodzinny...
. We wniosku przedstawiła swoją sytuację finansową, majątkową i rodzinną., W niniejszej sprawie zważono, co następuje:, Prawo pomocy jest szczególną instytucją...

II SA/Kr 443/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

dochód wynosi 2.885,73 zł i stanowi go wynagrodzenie za pracę skarżącego w wysokości 2.010 zł, dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 374,73 zł oraz świadczenie...
rodzinne w wysokości 501 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi dom o powierzchni 147 m² oraz nieruchomość rolna o areale 7,1847 ha fizycznych (1,944 ha przeliczeniowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100