Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 2100/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

odwołania był pracownik skarżącej, który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej . Bardzo poważna choroba ojca, przyjmowanie przez niego chemioterapii paliatywnej...
, a w konsekwencji śmierć miała niewątpliwy wpływ na stan psychiczny pracownika. Organ zobowiązany był ocenić wpływ sytuacji rodzinnej pracownika Spółki na jego działanie...

II GZ 91/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

sądowych, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził...
, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie...

II GZ 81/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-10

, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził...
, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w związku...

II GZ 82/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-10

, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził, iż skarżący...
jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w związku...

II GZ 102/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

jest prowadzenie spraw sądowych, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd...
od kosztów sądowych, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna...

II GZ 80/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-10

, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził, iż skarżący...
jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w związku...

II GZ 79/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-10

, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził...
, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w związku...

II GZ 101/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

jest prowadzenie spraw sądowych, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd...
od kosztów sądowych, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa...

VI SA/Wa 1285/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

za naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w zw. z art. 7 ust. 1 lit a i c rozporządzenia nr 1169/2011, świadczące o zafałszowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy o jakości...
, pochodzącego z niewielkiego, rodzinnego gospodarstwa, podczas gdy drób ten pochodził z zupełnie innej miejscowości (w [...] znajduje się jedynie ubojnia), a ze świadectwa...