Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2521/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

świadczenia zdrowotne' i posiadał w swojej strukturze poradnię medycyny, rodzinnej, poradnię chorób wewnętrznych;, - podmiot leczniczy [...], prowadzący zakład leczniczy...
, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących...

VI SA/Wa 901/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

świadczenie zdrowotne i prowadzi poradnię dermatologii - konsultacje, medycyny rodzinnej - konsultacje i onkologiczna - konsultacje,, 2) [...] Spółka posiadająca...
tożsamy z siedzibą spółki. Zgodnie z Księgą Rejestrową Wojewody [...], nr księgi [...],[...] wykonuje działalność leczniczą określoną jako: 3 - Ambulatoryjne świadczenie...

II GZ 76/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-06

świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
i szkody wystąpiłyby w stosunku do skarżących w sytuacji egzekucji należnego świadczenia., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie złożonego wniosku...

VI SA/Wa 1586/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

. prowadzenie działalności nieobjętej zezwoleniem poprzez świadczenie usług marketingowych,, 4. brak sporządzania przez kierownika apteki raportów o podjętych działaniach...
widzenia obu stron stosunku prawnego (które muszą w takim przypadku liczyć się z możliwością domagania się zwrotu świadczenia w stanie niezmienionym - art. 395 § 2 k.c...

VI SA/Wa 1187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

pomocy, ale także budowanie swojego wizerunku eksperta w oczach Pacjenta. Potrzebuje do tego odpowiednich warunków - przyjaznego środowiska pracy. [...] to biznes rodzinny...
w oczach Pacjenta. Potrzebuje do tego odpowiednich warunków - przyjaznego środowiska pracy. [...] to biznes rodzinny, stworzony i prowadzony wyłącznie z polskim...

II GZ 360/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy jej pierwotnych cech., W ocenie Sądu, należy uznać, że charakter przedmiotowej sprawy przemawiał za wstrzymaniem...
powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej, rodzinnej oraz majątkowej strony. Nieodpowiednie uzasadnienie wniosku o udzielenie...

II SA/Wa 372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

i na potrzeby prowadzonego postępowania., Dokumenty te zawierają szczegółowe dane techniczne i organizacyjne dotyczące miejsca świadczenia usług farmaceutycznych tj...
w niniejszej sprawie zawierają dane dotyczące miejsca świadczenia usług farmaceutycznych, tj. dane dotyczące rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń apteki, służące...

II GZ 315/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej, rodzinnej oraz majątkowej strony. Nieodpowiednie uzasadnienie wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej uniemożliwia...
finansów spółki niemożliwa jest ocena tego jak bardzo są dla niej obciążające wskazane przez nią comiesięczne koszty świadczonych na jej rzecz usług. W związku z powyższym...

II GZ 130/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej, rodzinnej oraz majątkowej strony. Nieodpowiednie uzasadnienie wniosku o udzielenie...
przez spółkę jako całość i dotyczą całej jej działalności. Ponadto wskazane przez spółkę comiesięczne koszty świadczonych na jej rzecz usług, a także przedstawiona rata...

II GSK 908/14 - Wyrok NSA z 2015-08-12

w przedmiocie podejrzenia naruszenia dyspozycji art. 94a ust.1 p.f., poprzez prowadzenie reklamy działalności apteki za pomocą czasopisma 'Poradnik Zdrowotny Rodzinny...
w kwocie 50 zł' - świadczy o tym, że skargę kasacyjną oparto na podstawie wadliwego zrozumienia przepisu., Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, istotnie, Sąd...
1   Następne >   2