Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FZ 430/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

się o przyznanie prawa pomocy. Świadczy o tym użycie w przepisie art. 246 § 2 pkt 1 i 2 P.p.s.a. zwrotu 'gdy wykaże'. Do sądu kierującego się wskazaniami logicznego rozumowania...
rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy, sąd administracyjny może na podstawie art. 255 P.p.s.a. wezwać stronę...

II FSK 44/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarbowej wskazał, iż z treści pisma Spółki z dnia 9 lutego 2002 r. skierowanego do Sądu Rejonowego w S. /Wydział VII Rodzinny i Opiekuńczy/ z wnioskiem o ustanowienie...
zgłosiła żądanie dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu i została dopuszczona do niektórych czynności, co świadczy o sprzeczności w prezentowanym przez organ stanowisku...