Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 377/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

otrzymują zasiłek rodzinny. Łączna wysokość świadczenia wynosi 141 zł miesięcznie., W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i służyć ma częściowemu pokryciu...

IV SA/Wa 2087/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-30

osobie niepełnosprawnej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Wnioskodawcy...

I OZ 813/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

o pow. [...] m². Podali, że w domu, w którym mieszkają, nie mają ogrzewania i zimnej wody. D.W. otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 840 zł, zaś M.W. w wysokości...
tych świadczeń. Z kserokopii przekazów pocztowych wynikało bowiem, że w lutym 2012 r. M.W. otrzymał świadczenie w wysokości 1382,98 zł netto, a D.W. w wysokości1140,42 zł netto...

IV SA/Wa 347/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

wysokość aktualnie otrzymywanych przez skarżących świadczeń emerytalnych;, c) do nadesłania zaświadczenia o sytuacji rodzinnej;, d) do złożenia dodatkowego oświadczenia...
wnioskodawcy złożyli do akt sprawy pismo z dnia 8 lipca 2014 r. oraz kopie pocztowych przekazów pieniężnych emerytur, z których wynika, że świadczenie D. W. wynosi 1.262,50 zł...

IV SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-19

, są współwłaścicielami działki o pow. 2500 m2. Podali, że w domu, w którym mieszkają, nie mają ogrzewania i zimnej wody. D. W. otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości...
przekazów pocztowych wynika, że w lutym 2012 r. M. W. otrzymał świadczenie w wysokości 1382,98 zł netto, a D. W. w wysokości1140,42 zł netto, natomiast z danych...

IV SA/Wa 347/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

otrzymywanych przez skarżących świadczeń emerytalnych;, c) do nadesłania zaświadczenia o sytuacji rodzinnej;, d) do złożenia dodatkowego oświadczenia wyjaśniającego...
do akt sprawy pismo z dnia 8 lipca 2014 r. oraz kopie pocztowych przekazów pieniężnych emerytur, z których wynika, że świadczenie D. W. wynosi 1.262,50 zł netto miesięcznie...

IV SA/Wa 2234/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

. w wysokości 1.458 zł miesięcznie, a także świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) w łącznej wysokości 2.500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu wniosku stwierdziła, że dochód...
płatności bezpośrednie i/lub inne świadczenia wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz, - numer rachunku bankowego (lub numery rachunków...

IV SA/Wa 2649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz pełnoletnią córką. Jako jedyne źródło dochodu trzyosobowego gospodarstwa domowego skarżący wymienił swoje świadczenie...
wysokość otrzymywanego przez niego świadczenia,, 3. zaświadczenia z właściwego urzędu pracy potwierdzającego status córki skarżącego oraz jego żony jako osób bezrobotnych...

I OZ 1072/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

otrzymywanych przez skarżących świadczeń emerytalnych;, c) do nadesłania zaświadczenia o sytuacji rodzinnej;, d) do złożenia dodatkowego oświadczenia wyjaśniającego...
sprawy pismo z dnia 8 lipca 2014 r. oraz kopie pocztowych przekazów pieniężnych emerytur, z których wynika, że świadczenie D. W. wynosi 1.262,50 zł netto miesięcznie...

IV SA/Wa 3705/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną D. P.; 2) do września 2015 r. małżonkowie pobierali rentę strukturalną; 3) w związku z utratą prawa do tego świadczenia oraz ze względu...
i ustanowienie adwokata., W złożonym oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zawartym we wniosku i w jego uzasadnieniu skarżący podał, że: 1) pozostaje...
1   Następne >   +2   5