Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

III SAB/Gl 45/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-04-20

mieniem publicznym. Konkretne świadczenia medyczne realizowane wobec pacjentów, zastosowane procedury medyczne czy rozpoznane choroby pacjentów w tym przedmiocie...
świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa szpitalnego w ginekologii i położnictwie, jednakże wskazanie konkretnych świadczeń medycznych, ich liczby czy stwierdzonych...

I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

Serca i Naczyń Sp. z o. o. w Rzeszowie w konkursie ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne - zabezpieczenie dyżurowe w zakresie leczenia ostrych zespołów...
. zwróciła się do Dyrektora szpitala o udostępnienie informacji publicznej:, 1) protokołu z przebiegu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne...

VII SAB/Wa 217/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta., Co więcej należy zwrócić uwagę...
. w Poradni Lekarza Rodzinnego [...] odnosi się wyłącznie do tej dokumentacji., Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że Dyrektor Szpitala [...] w W. pozostaje w bezczynności...

II OSK 1539/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Rodzinnego POZ i odnosi się wyłącznie do tej dokumentacji., Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że Dyrektor Szpitala pozostaje w bezczynności w udostępnieniu H.S....
upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, zachowuje moc tylko względem dokumentacji medycznej prowadzonej przez konkretny podmiot świadczący usługi lecznicze...

IV SAB/Gl 159/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-22

ust. 1 u.d.l., rozumianą jako udzielanie świadczeń zdrowotnych; nie będące przedsiębiorcą. Z kolei przez świadczenie zdrowotne rozumie się działania służące zachowaniu...
psychiatryczne. Podano, że Szpital nie prowadzi ewidencji świadczeń udzielanych przez psychologów i psychiatrów;, ad. 7 - podano liczbę porodów z uwzględnieniem żądanej...

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej - jeśli tak, należało nadesłać kopie ostatnich decyzji przyznających pomoc;, e) wskazanie czy wnioskodawczyni otrzymuje pomoc...
nie pobierała i nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych ani dodatku pielęgnacyjnego), nie są natomiast wystarczające do oceny jej sytuacji majątkowej., Zaznaczyć...

II SAB/Łd 206/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

jest załączony do dokumentacji, jakiego rodzaju zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga szpital od pacjentki w czasie pobytu w szpitalu, czy w szpitalu wykonuje się golenie...
są dostępne dla rodzących na trakcie porodowym a jakie w salach jednoosobowych, czy sale jednoosobowe dostępne są dla wszystkich rodzących czy tylko dla porodów rodzinnych...

I OSK 166/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

się częściowo prawa do prywatności. Prawo do prywatności obejmuje ochronę życia osobistego, rodzinnego, towarzyskiego człowieka. Wskazane dane zasadniczo należą do sfery prywatnej...
na stanowisku ordynatora - koordynatora świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitalnym jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Stosownie do art. 68 ust. 2 Konstytucji RP...