Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OSK 1427/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992; ze zm.) kwotę zapłaconych na ich rzecz alimentów...
i stypendium mieszkaniowe należy ustalać na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem treści art. 179 ust. 4 oraz zastrzeżeń ujętych...

IV SAB/Gl 34/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia...

IV SAB/Gl 36/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej...
bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne...

IV SAB/Gl 40/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie kopii...
zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte...

IV SAB/Gl 45/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-12

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej...
świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku budzą poważne wątpliwości, skoro...

IV SAB/Gl 63/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-27

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz czy pobiera świadczenia...

IV SAB/Gl 44/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku budzą poważne wątpliwości, skoro E...

IV SAB/Gl 39/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie kopii...
zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte...

IV SAB/Gl 43/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz czy pobiera świadczenia...

IV SAB/Gl 47/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie kopii...
oraz czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku budzą...
1   Następne >   +2   +5   7