Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SO/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

w przedmiocie łączących ją z W. D. więzów rodzinnych, gdyż w żądaniu takiego oświadczenia mają interes prawny., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Wniosek...
przysposobienia, opieki lub kurateli;, 3) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;, 3) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron...