Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1146/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

przelicznikami. Skarżąca uzyskuje również świadczenie rodzinne w wysokości ... zł z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dwoje dzieci rozpoczyna studia dzienne w W., a mąż...
z gospodarstwa rolnego o pow. około ... ha, jak również fakt pobierania świadczenia rodzinnego z ośrodka pomocy społecznej świadczą, iż dochody rodziny nie są wysokie...

II SA/Ke 442/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-02

w wysokości 3409,26 zł brutto. Jego żona otrzymuje świadczenia rodzinne z pomocy społecznej w wysokości 300 zł netto miesięcznie., Regulacje postępowania...
rolnego przypadający na pięć osób oraz korzystanie z pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, uznano, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów...

III SA/Po 522/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

, że Skarżący jest w stanie ponieść koszty sądowe. Skarżący podał, że jego żona nie pracuje i uzyskuje jedynie dochód z zasiłków rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego...
na trójkę dzieci. Z decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z [...] listopada 2016r. wynika, że otrzymuje ona świadczenia...

II GZ 325/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

także świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Skarżący nie zdefiniował kosztów utrzymania rodziny. Złożył jedynie dowód, iż żona w styczniu 2011 r. zobowiązana była do uiszczenia...
samego skarżącego, określony między 1135 zł a 8000 zł. Sąd zwrócił też uwagę na pobierane świadczenie rodzinne z pomocy społecznej. Z powyższego WSA wywiódł, że w okresie...

I SA/Gd 1217/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-16

historię zapisów księgowych na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r., na które przekazywane są świadczenia rodzinne...
oraz świadczenia rodzinne w wysokości 471 zł, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z córką, pobierającą rentę rodzinną w wysokości 350,80 zł netto. Wnioskodawczyni ani jej córka...

I SA/Gd 1216/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-16

historię zapisów księgowych na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r., na które przekazywane są świadczenia rodzinne...
oraz świadczenia rodzinne w wysokości 471 zł, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z córką, pobierającą rentę rodzinną w wysokości 350,80 zł netto. Wnioskodawczyni ani jej córka...

V SA/Wa 209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

świadczeń rodzinnych., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych...
. Na szczególne uwzględnienie zasługiwała okoliczność, iż rodzina wnioskodawcy korzysta ze świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 stycznia 2014 r...

I SA/Gd 61/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-04

elektryczną i gaz (108 euro), świadczenia rodzinne przekazywane na rzecz dzieci (280 euro), składki na ubezpieczenie każdego z małżonków (130 euro), składki...
na ubezpieczenie społeczne i na życie każdego z małżonków, przekazywanego świadczenia rodzinnego na rzecz syna żony oraz rozliczeń podatku za rok 2008., W pierwszej kolejności...

I SA/Rz 735/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-12

, a źródłem utrzymania całej rodziny jest renta rodzinna po zmarłym mężu skarżącej i świadczenia rodzinne. Łączne dochody z tych dwóch źródeł wynoszą w gospodarstwie domowym...
częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z piątką dzieci...

I SA/Rz 735/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-09

rodziny jest renta rodzinna po zmarłym mężu skarżącej, świadczenia rodzinne oraz stypendium socjalne córki. Łączne dochody z tych wszystkich źródeł wynoszą w gospodarstwie...
od kosztów sądowych. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z piątką dzieci, a źródłem utrzymania całej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100