Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Gd 184/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 179/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i dwiema małoletnimi córkami. Dochody rodziny wnioskodawcy będącego obecnie osobą bezrobotną kształtują przyznane świadczenia rodzinne, dotacje...
administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych, wyciągu z rachunku...

I SA/Gd 182/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 176/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 186/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 187/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 180/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i dwiema małoletnimi córkami. Dochody rodziny wnioskodawcy będącego obecnie osobą bezrobotną kształtują przyznane świadczenia rodzinne, dotacje...
administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych, wyciągu z rachunku...

III SA/Gd 78/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

otrzymuje świadczenia rodzinne na synów oraz dotacje rolnicze., Uzyskiwane dochody małżonkowie przeznaczają w całości na pokrycie wydatków rodziny związanych z bieżącym...
w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego, przyznania świadczeń rodzinnych oraz w przedmiocie przyznania płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...

I SA/Gd 177/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...

I SA/Gd 183/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-20

świadczenia rodzinne, dotacje rolnicze oraz należności przysługujące żonie wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia. Z uzyskiwanych dochodów małżonkowie opłacają wydatki rodziny...
zlecenia, kopii decyzji administracyjnych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, podatku rolnego oraz w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100