Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bk 577/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Nakazanie zwrotu świadczeń rodzinnych jest uwarunkowane uprzednim ostatecznym przesądzeniem, że zostały pobrane jako świadczenia nienależne. To natomiast wymaga...
o posiadaniu wiedzy o zasadach przyznania świadczenia rodzinnego oraz o konieczności niezwłocznego powiadomienia organu o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia...

II SA/Bk 575/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Nakazanie zwrotu świadczeń rodzinnych jest uwarunkowane uprzednim ostatecznym przesądzeniem, że zostały pobrane jako świadczenia nienależne. To natomiast wymaga...
oświadczenie o posiadaniu wiedzy o zasadach przyznania świadczenia rodzinnego oraz o konieczności niezwłocznego powiadomienia organu o zmianach mających wpływ na prawo...

II SA/Bk 574/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Nakazanie zwrotu świadczeń rodzinnych jest uwarunkowane uprzednim ostatecznym przesądzeniem, że zostały pobrane jako świadczenia nienależne. To natomiast wymaga...
świadczenia rodzinnego oraz o konieczności niezwłocznego powiadomienia organu o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia., Następnie zawiadomieniem z dnia 17...

II SA/Bk 576/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Nakazanie zwrotu świadczeń rodzinnych jest uwarunkowane uprzednim ostatecznym przesądzeniem, że zostały pobrane jako świadczenia nienależne. To natomiast wymaga...
o zasadach przyznania świadczenia rodzinnego oraz o konieczności niezwłocznego powiadomienia organu o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia., Następnie...

II SA/Bk 102/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-21

z § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U....
. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym...

II SA/Bk 27/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-16

nienależnie pobranego świadczenia, natomiast stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie...
i podlegającego zwrotowi świadczenia rodzinnego w kwocie 9.639 zł oraz wysokość odsetek w kwocie 3.623, 36 zł. Określił sposób i termin zapłaty należności oraz wymiar dziennego...

II SA/Bk 645/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-11

'nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego', jednak literalne czytanie tego przepisu prowadzi do wniosku...
łącznie z przepisem ust. 3b, jako fakt decydujący o terminie, od którego należy przyznać kontynuowane świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności wskazuje, oprócz...

II SA/Bk 727/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-15

rodzinnych, uznał za nienależnie pobrane wszystkie świadczenia rodzinne przyznane decyzją z [...] listopada 2018 r. za okres 1 czerwca 2019 r. - 31 października 2019 r...
świadczeń rodzinnych do dnia spłaty, które na dzień wydania decyzji wynoszą 84, 81 zł. Wskazał, że sposobem spłaty będzie potrącenie ze świadczenia wychowawczego. Zdaniem...

II SA/Bk 252/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-07-26

świadczenie rodzinne przeznaczyła na utrzymanie dziecka oraz podała, że nie jest w stanie zwrócić świadczeń, gdyż nie posiada oszczędności a jej miesięczny dochód wynosi...
, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia rodzinne przyznane decyzją...

II SA/Bk 570/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Nakazanie zwrotu świadczeń rodzinnych jest uwarunkowane uprzednim ostatecznym przesądzeniem, że zostały pobrane jako świadczenia nienależne. To natomiast wymaga...
stronę z kręgu osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Organ wskazał, że strona podpisała oświadczenie o posiadaniu wiedzy o zasadach przyznania świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100