Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 267/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K. i W.K. Decyzja ta jest ostateczna., W dalszej kolejności Marszałek Województwa...
decyzji organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko W.K. w kwocie po 53 zł miesięcznie na okres od dnia 1 lipca do dnia 31...

II SA/Łd 266/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

ta jest ostateczna., Burmistrz Ł. decyzją z dnia [...], Nr [...] uchylił w całości własną wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K....
organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dzieci Z.K. i M.K. w kwocie po 43 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada...

II SA/Łd 185/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) wydał w dniu [...] następujące decyzje:, 1. nr [...], którą odmówił M. B. prawa do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na P. B., w kwocie 100 zł.;, Ponadto organ pomocowy, w tejże decyzji, uznał za nienależnie pobrane następujące świadczenia...

II SA/Łd 265/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zm.), osoba, która pobrała nienależne świadczenia rodzinne...
jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Za nienależnie pobrane świadczenia w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych uważa się świadczenia...

II SA/Łd 180/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
(Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 179/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia...
o niemieckie świadczenia. Organ podkreślił, iż zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń...

II SA/Łd 178/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia rodzinne...
świadczenia. Organ podkreślił, iż zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń rodzinnych...

II SA/Łd 182/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) wydał w dniu [...] następujące decyzje:, 1. nr [...], którą odmówił M. B. prawa do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
pobrane następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na dzieci P. B. i P. B. w kwocie 43 zł. miesięcznie na każde z dzieci za okres od dnia 1 października 2005r...

II SA/Łd 357/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotyczącej zasad...
., zgodnie z wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2005r., przyznał A. K. świadczenia rodzinne na dzieci P. T. i J. K. na okres od dnia 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r. A. K...

II SA/Łd 189/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) decyzjami z dnia [...] r.:, 1. nr [...], a) orzekł o braku uprawnień M.B. do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
powyższe świadczenia za nienależnie pobrane., c) przypisał do zwrotu kwotę 420 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wraz z ustawowymi odsetkami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100