Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

bowiem najczęściej do zmniejszenia wysokości świadczenia podatkowego uiszczanego na rzecz związku prawa publicznego, chociaż efekt ten osiągany jest na innej drodze. Obniżka podatku...
opodatkowania, i zwykle powinna prowadzić również, chociaż pośrednio, do obniżenia wysokości świadczenia podatkowego. W cytowanych wyżej orzeczeniach składom sądzącym NSA umknęła...