Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Gl 965/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-09

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (dalej: Kolegium...
lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie...

IV SA/Gl 921/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

pobranego świadczenia rodzinnego w kwestii wniosku o zawieszenie postępowania postanawia: zawiesić postępowanie J.M. pismem z dnia 5 września 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego...
. z dnia [...]r. nr. [...] uznającą pobrane w okresie od 1 marca 2017r. do 31 października 2017r. świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane., W skardze zostały zawarte...

IV SA/Gl 920/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

pobranego świadczenia rodzinnego w kwestii wniosku o zawieszenie postępowania postanawia: zawiesić postępowanie J.M. pismem z dnia 5 września 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego...
. z dnia [...]r. nr. [...] uznającą pobrane w okresie od 1 lutego 2016r. do 30 kwietnia 2016r. świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane., W skardze zostały zawarte wnioski...

IV SA/Gl 922/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

pobranego świadczenia rodzinnego w kwestii wniosku o zawieszenie postępowania postanawia: zawiesić postępowanie J.M. pismem z dnia 5 września 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego...
. z dnia [...]r. nr. [...] uznającą pobrane w okresie od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014r. świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane., W skardze zostały zawarte...

IV SA/Gl 923/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

pobranego świadczenia rodzinnego w kwestii wniosku o zawieszenie postępowania postanawia: zawiesić postępowanie J.M. pismem z dnia 5 września 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego...
. z dnia [...]r. nr. [...] uznającą pobrane w okresie od 1 listopada 2014r. do 31 marca 2015r. świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane., W skardze zostały zawarte wnioski...

II SA/Łd 589/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-10

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dla ustalenia prawa do przedmiotowego dodatku konieczne było więc m.in. spełnienie warunków do świadczenia pielęgnacyjnego...
, jakie obowiązują w świetle art. 17 ustawy o świadczenia rodzinnych, stanowiącego materialnoprawną podstawę ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w brzmieniu obowiązującym...

II SA/Bk 763/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-07

. 1 i ust. 2 ustawy zasiłek ten, stanowiący świadczenie rodzinne, przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki...
w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające...

III SA/Kr 368/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-26

świadczenia rodzinne w postaci:, 1. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat, przyznając na M. P. kwotę 118,00 zł miesięcznie., 2. dodatek do zasiłku rodzinnego...
z tytułu emerytury i renty rodzinnej małoletniego M. P., przysługuje świadczenie wychowawcze na podstawie powołanej ustawy., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy podtrzymał...

I OSK 69/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r...
., poz. 3), odmówił stronie przedmiotowego świadczenia. W uzasadnieniu organ stwierdził, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek...

II SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-21

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 1548), która znowelizowała m.in. przesłanki w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Kolegium podniosło...
z treścią art. 11 ustawy z dnia o zmianie ustawy, o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100