Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

III SA/Kr 58/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-07

z dnia 2.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r., nr 105, poz.881 ze zm.). Ustawową zasadą jest, że świadczenie...
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Nastąpiła zatem zmiana właściwości organu w sprawach świadczeń...