Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Lu 390/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

i nie wyzbywa się majątku. Darowizna wynikała z problemów rodzinnych. Nie występował o zwrot VAT w okolicznościach, które mogłyby świadczyć o zamiarze uszczuplenia danin...
oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej., Według zaś art. 33 § 1 i § 4 pkt 2 O.p....

I SA/Gd 685/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-08

normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń...
się więc jedynie do postępowania zakończonego wydaniem decyzji zabezpieczającej i nie wypowiadał się w nim w kontekście doręczenia zarządzenia o zabezpieczeniu. Świadczy o tym wyraźnie cytat...