Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SA/Lu 681/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-28

[...] r. nr [...] w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane - w zakresie wniosku K. Z. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane., W piśmie z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu) skarżąca...

II SA/Lu 682/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-28

[...] r. nr [...] w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane - w zakresie wniosku K. Z. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane., W piśmie z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu) skarżąca...

I SA/Łd 277/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

Wojciechowskiego, to posiadają oni powiązania rodzinne z Sędziami tutejszego sądu jak i sądów powszechnych, co bezspornie świadczy o tym, że nie będą oni zdolni...
wiarygodnych dowodów urzędowych świadczących o doręczeniu ostatecznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006 r., co skarżąca...

II SAB/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-08

, a wydatki z tym związane wynoszą ok. 400 - 500 złotych miesięcznie. Podał, iż nie ma dochodów, lecz otrzymuje pomoc w postaci świadczenia z pomocy społecznej - posiada...
gospodarstwo z żoną i synem i uzyskuje dochód w postaci emerytury w wysokości 1721,19 zł miesięcznie, a żona skarżącego otrzymuje świadczenie z pomocy społecznej w kwocie...

I SA/Łd 297/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

i Sędziego WSA Bartosza Wojciechowskiego, to posiadają oni powiązania rodzinne z Sędziami tutejszego sądu jak i sądów powszechnych, co bezspornie świadczy...
ostatecznej decyzji SKO wyznaczyli termin kolejnej rozprawy, pomimo tego, iż nie zobowiązali Kolegium do przedłożenia wiarygodnych dowodów urzędowych świadczących o doręczeniu...

I SA/Łd 610/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-13

. o wyjaśnienie ewentualnych powiązań rodzinnych pomiędzy Sędziami orzekającymi w sprawach skarżącej. Sędzia Bożena Kasprzak była odpowiedzialna za nadzór nad komornikami...
podejrzenie o bliskich powiązaniach rodzinnych z wskazanym sędzią sądu powszechnego i biegłym sądowym. Wspomniany biegły - zdaniem skarżącej - wydał nieprawdziwe zaświadczenie...

I SA/Łd 620/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

, istnieje uzasadnione podejrzenie o bardzo bliskich powiązaniach rodzinnych pomiędzy sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I Wydział Cywilny) J. G. jak i biegłym sądowym dr n...
zaświadczeń jak i wskazywała na naganne zachowanie biegłego, nie będzie w stanie na skutek istnienia powiązań rodzinnych w sposób obiektywny, bez uprzedzeń rozpoznać jej sprawy...

I SA/Łd 619/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

, istnieje uzasadnione podejrzenie o bardzo bliskich powiązaniach rodzinnych pomiędzy sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I Wydział Cywilny) J. G. jak i biegłym sądowym dr n...
zaświadczeń jak i wskazywała na naganne zachowanie biegłego, nie będzie w stanie na skutek istnienia powiązań rodzinnych w sposób obiektywny, bez uprzedzeń rozpoznać jej sprawy...

I SA/Łd 559/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-11

, istnieje uzasadnione podejrzenie o bardzo bliskich powiązaniach rodzinnych pomiędzy sędzią Sądu Apelacyjnego w Ł. (I Wydział Cywilny) Joanną Grzegorczyk jak i biegłym...
wiarygodność wystawianych zaświadczeń jak i wskazywała na naganne zachowanie biegłego, nie będzie w stanie na skutek istnienia powiązań rodzinnych w sposób obiektywny...

III SAB/Po 43/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-01

, że wniosek swój opiera na zbieżności nazwisk: obaj ci panowie noszą tak rzadkie nazwisko, że ich powiązanie rodzinne jest prawdopodobne, stąd zachodzi okoliczność z art...
przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; 5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron...
1   Następne >   +2   +5   10