Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1088/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-26

decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Podkreślić trzeba, że nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego...
2013 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji E. K. - S...

III SA/Kr 1409/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

trzeba, że nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego nie może być orzeczone w tej samej decyzji co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane (por...
9 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji...

II SA/Sz 578/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-15

pobranych świadczeń rodzinnych i dopiero taka ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego...
na rok szkolny 2010/2011 w łącznej wysokości [...] zł za nienależnie pobrane w myśl art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych., M.G. w dniu 4...

II SA/Sz 579/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-15

pobranych świadczeń rodzinnych i dopiero taka ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego...
na rok szkolny [...] w łącznej wysokości [...] zł za nienależnie pobrane w myśl art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych., M.G. w dniu 4...

II SA/Sz 580/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-15

świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego nie może być przy tym orzeczone w tej samej decyzji co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane (por. wyrok...
dodatku do zasiłku rodzinnego na rok szkolny 2012/2013 w łącznej wysokości [...] zł za nienależnie pobrane w myśl art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

II SA/Rz 1015/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-20

pobrane świadczenie rodzinne przez M. P., Natomiast pkt II zaskarżonej decyzji podlega wykonaniu. W tym zakresie spłata przez skarżącą kwoty nienależnie pobranych...
rodzinnych - p o s t a n a w i a - I. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w części dotyczącej umorzenia M. P. części kwoty nienależnie pobranych świadczeń...

III SA/Kr 676/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-23

. Nr [ ] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. G. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego nie może być orzeczone...

III SA/Kr 677/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-23

. Nr [ ] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. G. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego nie może być orzeczone w tej samej decyzji co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane...

II SA/Bd 959/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-25

i dopiero taka ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego...
świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia [...] lipca 2016 r. M. P. reprezentowana...

III SA/Kr 306/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

świadczeń rodzinnych i dopiero taka ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Podkreślić trzeba, że nakazanie zwrotu świadczenia...
rodzinnego nienależnie pobranego nie może być orzeczone w tej samej decyzji co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane (por. wyrok Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100