Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Łd 970/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-21

), a także świadczenie usług rolniczych., Wracając do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Dyrektor powołał się na art. 4 i art. 2 pkt 2 tej ustawy, z których wynika, że działki...
zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów...

II OSK 2002/20 - Wyrok NSA z 2020-11-27

działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów działkowych w tym zakresie. Nadto...
Ogrodowego w W. Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'W.' w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Łd 930/19 w sprawie...

III OSK 4853/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów działkowych...
Ogrodowego w W. - Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 476/20...

III OSK 4852/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów...
Ogrodowego w W. - Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 475/20...

III OSK 4854/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów działkowych...
Ogrodowego w W. - Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 477/20...

II OSK 1098/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

rolnych nie świadczy o rolniczym wykorzystaniu tych gruntów. Objęcie terenów rodzinnych ogrodów działkowych taką samą ochroną, jak grunty rolne i leśne, nie oznacza...
Pobór wód podziemnych dokonywany przez rodzinne ogrody działkowe, co do zasady może być uznany za pobór na cele rolnicze, o ile służy realizacji działalności ogrodniczej...

II SA/Łd 930/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-10

gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych...
działkowych. Brak takich uregulowań, przy jednoczesnym uchyleniu przepisu zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o tym, że zamiarem...

III OSK 4624/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

przepisu zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych...
Ogrodowe w W. - Rodzinny Ogród Działkowy '[...]' w C. (dalej jako strona skarżąca) na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w L. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia...

III OSK 4625/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

przepisu zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów...
Ogrodowe w W. - Rodzinny Ogród Działkowy '[...]' w C. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w L. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] sierpnia 2020 r...

II OSK 1334/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

nie świadczy o rolniczym wykorzystaniu tych gruntów. Objęcie terenów rodzinnych ogrodów działkowych taką samą ochroną, jak grunty rolne i leśne, nie oznacza, że grunty...
. Działalność ogrodów działkowych na gruntach rolnych nie świadczy o rolniczym wykorzystaniu tych gruntów., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   8