Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

III SA/Gl 1304/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-02

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku oraz, że pobiera świadczenie rodzinne w kwocie 403 zł miesięcznie. Jedynym źródłem...
bez prawa do zasiłku i jej miesięczny dochód zamyka się de facto w kwocie 1000 zł (alimenty na dzieci oraz świadczenie rodzinne), natomiast działalność gospodarcza wnioskodawcy...

I SA/Rz 18/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-13

świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatek mieszkaniowy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym...
tego ośrodka przyznawanej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz nie figuruje w rejestrze świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu...

I SA/Ol 391/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-06

wnioskującego wynosi 736,32 zł (bez świadczenia wychowawczego). W okresie zasiłkowym trwającym do '[...]'r. żona strona otrzymywała także świadczenia rodzinne na dzieci. Ponadto...
się kwestii otrzymywania przez rodzinę świadczenia wychowawczego oraz świadczenia rodzinnego na dzieci, co miałoby pozwolić na uznanie, że dochody skarżącego...

I SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-06

świadczenie na dziecko w ramach programu 500+ oraz zasiłek rodzinny w wysokości 98 zł, na wykup leków 150 zł oraz inne np. na zakup opału. Skarżący wskazał wydatki...
wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane w ramach programu 500+, świadczenie rodzinne w wysokości 98 zł. Podatnik korzysta z opieki społecznej w formie zasiłków okresowych...

I SA/Bk 84/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-24

762,96 zł netto miesięcznie. Ponadto, w okresie od [...] stycznia 2013 r. do [...] października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał świadczenia rodzinne na syna Ł. w łącznej...
. stwierdzające,, że Skarżący jest częściowo niezdolny do pracy od [...] marca 2012 r., tj. od daty zakończenia świadczenia rehabilitacyjnego do [...] listopada 2014 r...

I SA/Lu 49/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-28

oraz świadczenie rodzinne z opieki społecznej w kwocie 426 zł. Wnioskodawczyni od 1999 r. zarejestrowana jest jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, a po zmarłym mężu...
, pozostałym po zmarłych rodzicach, posiada gospodarstwo rolne o pow. 1,40 ha, które wydzierżawiła, źródłem utrzymania jej i dzieci jest renta rodzinna w kwocie 652 zł...

III SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

ponownie podjęta lecz zlikwidowana z dniem 31.12.2010 r. Skarżący podał także, iż od roku 2007 pobiera świadczenia rodzinne, syn D. D. pobiera zasiłek pielęgnacyjny z tytułu...
i jego rodzina korzystają jedynie ze świadczeń rodzinnych przyznanych z uwagi na spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach (niezależnie od konieczności uiszczenia...

I SA/Kr 1020/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-30

., Ponadto ustalono, że wnioskodawca wraz z małżonką korzystali z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2013-2014 uzyskując świadczenie rodzinne na dzieci w wysokości...
, nie złożyli również wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na dzieci na nowy okres zasiłkowy., Ponadto ustalono, że zarówno wnioskodawca, jak i jego małżonka...

I SA/Po 487/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

w oświadczeniu majątkowym z [...] grudnia 2018 r. wyniósł [...] zł i składały się na niego: renta chorobowa - [...] zł, zasiłki rodzinne i świadczenia z ośrodka pomocy...
społecznej - [...] zł oraz renta rodzinna na dwoje dzieci po zmarłym ojcu - [...] zł. Dochód na osobę wynosił zatem [...] zł. Do dochodu nie wliczono świadczenia 500...

I SA/Gl 1425/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

o pobieraniu zasiłku rodzinnego wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 roku życia. Od maja 2017 r. jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł...
świadczenia rodzinne, do jakich na mocy art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), należy świadczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   99