Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

do reprezentowania małżonki i w tym zakresie powołał się na przepis art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie...
odrzuca na posiedzeniu niejawnym., Treść zażalenia A. D. z dnia 29 kwietnia 2011 r. świadczy o tym, że wnoszący skargę nie uzupełnił wymogów formalnych skargi. Powoływanie...

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-20

i w tym zakresie powołał się na przepis art. 29 w związku art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 285a § 1...
na posiedzeniu niejawnym. Treść pisma procesowego dnia 6 czerwca 2011 r. A. D. świadczy o tym, że wnoszący skargę nie uzupełnił wymogów formalnych skargi. Powoływanie się na przepisy...

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

czerwca 2011 r. A.D. świadczy o tym, że wnoszący skargę nie uzupełnił wymogów formalnych skargi. Powoływanie się na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, normujące...
art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 285a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

I SA/Op 127/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

co do materialnej i rodzinnej sytuacji skarżącego, jak również wielość zawisłych spraw z jego skarg (76 spraw) w sprawach dotyczących określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...
to nie może z reguły opierać się na samych twierdzeniach strony., Wnioskujący winien wskazać na konkretne zdarzenia, czy też okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania...