Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 1140/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

jej przepisu art. 45 - przekazując gospodarstwo rolne, w zamian za świadczenie o charakterze rentowym, rolnik winien je przekazać przede wszystkim następcy. Dopiero, gdy taka...
emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) były:, 1) złożenie przez rolnika będącego właścicielem gospodarstwa rolnego stosownego...

II SA/Sz 560/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13

.. W dacie 10 czerwca 1952 r. obowiązywała ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, która weszła w życie w dniu 1 października 1950 r. Zgodnie z art. 21 § 1...
osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych, art. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, po rozpoznaniu wniosku A. B. odmówiło...

I SA/Wa 1676/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

pism w sprawie zgody na połów ryb np. przez organ władzy centralnej (w tym Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych) świadczy o tym, że połów ten musiał odbywać...
obserwacjach (M. W., H. Z., Z. S., S. W.) albo przekazach rodzinnych od osób pracujących w majątku na stałe bądź sezonowo (S. M., K. Z., R. M.)., Organ uznał, że powyższe...

I OSK 810/17 - Wyrok NSA z 2019-02-26

., którzy mieszkali w budynku na terenie parku. Okoliczności te potwierdzili również J. J. i B. B.. O zatrudnieniu i funkcji P. P. oraz J. P. świadczą ponadto podpisy, które złożyli...
się jego życie rodzinne. Z zeznań świadków wynika, że na co dzień wykorzystywany był on m in. przy prowadzeniu działalności rolniczej. Na jego terenie mieszkali i urzędowali...

I SA/Wa 1652/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-28

dokumentów, które mogłyby świadczyć o tym, że właściciel nieruchomości M. N., sprawował bezpośredni zarząd nad częścią gospodarczą majątku albo, że w pałacu znajdowało...
wiedzę z opowieści rodzinnych i dokumentów, Pisemne oświadczenia złożyli też inni spadkobiercy: U. M., (pisma z 9 listopada 2011 r. oraz 10 grudnia 2008 r.), H. B. (pismo z 8...

I SA/Wa 1957/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

, powszechnie spotykanego w XVI wieku. O takim przeznaczeniu obiektu może świadczyć fakt, że obiekt otoczony był stawem, zasypanym w latach 70-tych...
z wieloma bardzo starymi drzewami, a także oficynę, znajdująca się na terenie zespołu, w której nocowała rodzina podczas rodzinnych zjazdów. Jej zdaniem oficyna była ok 30-40 m...

I SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-28

wchodziły następujące użytki gruntowe: ogrody, place i zabudowania, nieużytki oraz drogi. Wspomniany plan projektu podziału rodzinnego gruntów Folwarku B. wskazuje...
na terenie parku krajobrazowego budynku dla pracowników zespołu pałacowo-parkowego oraz dróg i alei parkowych, stróżówki i bramy świadczy o funkcjonalnym powiązaniu tego terenu...

I OSK 644/17 - Wyrok NSA z 2017-11-14

. do 1939 r., sekretarza Szali z rodziną, a także doktora rodziny [...], to oznacza to, że w budynku tym skupiało się życie rodzinne ww. osób, a nie zawodowe., W odpowiedzi...
. [...], a przedmiotowe mieszkanie służbowe przydzielane było tylko na czas pełnienia obowiązków w majątku Z., co świadczy o związku funkcjonalnym zamieszkiwania w [...] z obsługą majątku...

I OSK 2/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

się biuro zarządcy, pomieszczenia dla sporządzania i spożywania posiłków przez pracowników gospodarstwa rolnego oraz do ich zamieszkiwania, świadczą o istnieniu związku...
,, - z których to dowodów jednoznacznie wynikał charakter kompleksu pałacowo - parkowego, jako wyodrębnionej rezydencji rodziny Ł. stanowiącej centrum życia rodzinnego...

I SAB/Wa 441/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

kolejności wpływu, zdaniem NIK świadczy o 'nierównym traktowaniu wnioskodawców' i 'korupcjogennej dowolności postępowania administracji'. Na zasadność rozpatrywania...
zakończenie spraw dotyczących majątku jego ojca, jest osobą w podeszłym wieku i obawia się, czy dożyje prawnego uregulowania spraw swojego rodzinnego majątku lub uzyskania...
1   Następne >   2