Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących przepisów...
terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu...

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie...
w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia...

II SAB/Bk 144/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

skarżącego nie mieszka na stałe w Polsce, ale na B., a zatem świadczenia rodzinne w Polsce mu nie przysługują., Na skutek odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium...
zasiłkowy 2018/2019, stwierdzając, że żona skarżącego z trójką dzieci nie mieszka na stałe w Polsce, ale na B., a zatem świadczenia rodzinne w Polsce nie przysługują...

IV SAB/Gl 163/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie jako: 'ustawa o świadczeniach...
Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń MOPS w R. wezwał skarżącego do potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią uczącą się nie pozostającą na utrzymaniu rodziców...

VIII SAB/Wa 3/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

o świadczenia rodzinne jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby i organ ten prowadzi postępowanie na mocy art. 20 ust. 2...
rodzinnych, w myśl, art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) organem właściwym w postępowaniu...

II SAB/Bk 148/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

się równolegle w stosunku do skarżącego m.in. świadczenia wychowawczego bądź zasiłku rodzinnego (k. 144 akt admin.) m.in. informacje o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu...
11 u.ś.r. jest zaś wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej...

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

terminów, bowiem zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek do dnia 30 września...
wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz...

III SAB/Gd 75/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

postępowania przez Wojewodę w rozpoznaniu wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego za okres 2018/2019 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności i przewlekłego...
wniosków składanych przez skarżącą o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na rzecz wymienionych wyżej dzieci., W piśmie z dnia 12 sierpnia 2019 r...

III SAB/Gd 74/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

postępowania przez Wojewodę w rozpoznaniu wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego za okres 2017/2018 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności i przewlekłego...
składanych przez skarżącą o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na rzecz wymienionych wyżej dzieci., W piśmie z dnia 14 sierpnia 2019 r. Wojewoda...

II SAB/Ol 45/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-23

zabezpieczenia społecznego w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na dzieci skarżącej miały zastosowanie od 9 stycznia 2017r. do 8 kwietnia 2017r. W związku...
nie może przy tym ustalić faktu podlegania obcemu ustawodawstwu jedynie na podstawie informacji o podjęciu zatrudnienia, ani nawet ubieganiu się o świadczenia rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   22