Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SAB/Wa 71/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

posiada stałe dochody, przekraczające najniższe świadczenia, w wysokości 3.050 zł netto. Stałe koszty utrzymania rodziny, które strona wykazała, wynoszą 1.650 zł...
, jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi...

II SA/Ol 652/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-10-26

instancji się opierał;, 2) art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzez niewzięcie pod uwagę, że lokal użytkowy, w którym strona prowadzi działalność gospodarczą...
i jej byłego męża nakład z majątku wspólnego i podlega rozliczeniu w ramach podziału majątku wspólnego, zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy czym, podano...

III SA/Po 613/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-19

działalności. Zaznaczyła ponadto, że również teraz nie wyraża tej zgody., W uzasadnieniu pisma A. T. powołała okoliczności mające świadczyć, że osoby korzystające...
- wobec treści art. 196 k.c. - znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59) - zwanej w dalszej części...

III SA/Łd 121/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-08

3 lutego 2014r., umowę o świadczenie usług dydaktycznych z dnia 16 lutego 2015r. deklarację podatkową PIT-8C i PIT-11 za 2014r. oraz umowę zlecenia z dnia 1 lutego 2015r...
wskazujących na aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną dotyczących uzyskiwanych dochodów własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym., W dniu...

III SA/Gl 1837/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-07

przez dotychczasowego pracodawcę. W okresie pozostawania bez pracy nie był jednak zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Nie korzystał ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej...
momencie w trudnej sytuacji materialnej, skoro mają one członków rodziny mogących im pomóc. Za takim stanowiskiem przemawia zawarta w art. 87 Kodeksu rodzinnego...

II GSK 473/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

Nadzoru Budowlanego w Ł. w ocenie Sądu świadczy o nieprzestrzeganiu innych zasad i warunków określonych przepisami prawa, o których mowa w art. 18 ust. 7 pkt 9 ustawy. Sąd...
przepisów prawa . Różne gałęzie prawa ( np. prawo cywilne, rodzinne czy karne ) zawierają ogromną liczbę przepisów, które określają zasady i warunki adresowane do osób...

III SA/Gd 109/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-24

stanowisko organu pierwszej instancji, że o zasadności odmowy wydania zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych w rozpoznawanej sprawie świadczy fakt, że w punkcie...
podnosząc, że jest mikroprzedsiębiorcą, który od 1990 r. prowadzi wraz z żoną rodzinny sklep spożywczo-przemysłowy w [...], nie zatrudnia pracowników. Sklep...

III SA/Gd 110/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-24

w rozpoznawanej sprawie świadczy fakt, że w punkcie prowadzonej dotychczas działalności sprzedaż taka nie może być już prowadzona, ponieważ jego lokalizacja nie spełnia wymogów...
skarżący wskazał na swoją sytuację materialną podnosząc, że jest mikroprzedsiębiorcą, który od 1990 r. prowadzi wraz z żoną rodzinny sklep spożywczo-przemysłowy...

III SA/Gd 111/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-24

organu pierwszej instancji, że o zasadności odmowy wydania zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych w rozpoznawanej sprawie świadczy fakt, że w punkcie prowadzonej...
, że jest mikroprzedsiębiorcą, który od 1990 r. prowadzi wraz z żoną rodzinny sklep spożywczo-przemysłowy w [...], nie zatrudnia pracowników. Sklep ten jest jego jedynym...