Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 595/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-24

[...] nr [...] przyznano na stronie, na jej wniosek, świadczenia rodzinne na rzecz J. F. z. W dniu 29 października 2015 r. strona złożyła wniosek o ustalenie prawa...
drugoinstancyjny wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...

II SA/Sz 562/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-18

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) uznał za nienależnie pobrane przez L. Ś. świadczenia przyznane decyzją organu z dnia [...] r., nr [...] w postaci prawa...
pobranego świadczenia rodzinnego jest uprzednie uznanie go za nienależne, a następnie za nienależnie pobrane. W przedmiotowej sprawie brak jest stwierdzenia nienależnego...

II SA/Sz 898/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-26

programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia...

II SA/Gl 1559/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-02-22

. Jednakże wnioskodawczyni zostały wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy L., która została uchylona. Wnioskodawczyni miała...
za okres jw. Wojewoda pozostawił bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych. W okresie jw. zostały stronie wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydanej...

I SA/Wa 1456/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

nad dzieckiem, a tym samym zasiłek rodzinny wypłacony od [...] kwietnia 2017 r. do [...] sierpnia 2017 r. stanowi świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi., Od powyższej...
do ukończenia 25 roku życia., Stosownie do art. 27 ust. 2 jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców świadczenia rodzinne wypłaca...

IV SA/Gl 513/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-19

ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wskazał, że powołaną decyzją z dnia [...] r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu [...] r., przyznano stronie świadczenia...
w dniu [...] r. oświadczenie, że stanowi rodzinę wraz z córką Ż. L. i synem P. L., dlatego przyznano jej świadczenia rodzinne na okres od [...] r. do [...] r...

I OSK 306/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Przepis ten określa więc okres, na jaki przyznaje się świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności, a takim jest niewątpliwie...
poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. W rozpoznawanej sprawie nie budzi...

III SA/Kr 129/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-18

. w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu...
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i rozporządzenia Rady Ministrów...

II SA/Sz 1331/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

organ I instancji, że J. C. przyznane zostały świadczenia rodzinne według ustawodawstwa niemieckiego od dnia [...] r. na córki K. i S. R., Decyzją z dnia [...] r...
. C. zostały przyznane świadczenia rodzinne według ustawodawstwa niemieckiego od dnia [...] r. na córki K. i S. R. wobec czego w przypadku rodziny skarżącej...

II SA/Sz 1332/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-09

z dnia [...] r. Marszałek Województwa poinformował organ I instancji, że J. C. przyznane zostały świadczenia rodzinne według ustawodawstwa niemieckiego od dnia [...] r...
roku szkolnego [...] wskazując, że ww. świadczenia rodzinne zostały przyznane ojcu dzieci według ustawodawstwa niemieckiego od dnia [...] r., wobec czego w tym przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100