Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SA/Gl 27/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia...
dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił E. D. przyznania świadczenia wychowawczego., W uzasadnieniu...

IV SA/Gl 151/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę. Burmistrz C. decyzją z [...] r. Nr [...] wydaną na podstawie art...
. 1851) odmówił przyznania W. G. (dalej jako skarżący) świadczenia wychowawczego na dziecko M. G. na rok zasiłkowy 2017/2018., W uzasadnieniu decyzji organ ten przytoczył...

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

alkoholu, o czym świadczyła woń alkoholu i bełkotliwa, niezrozumiała mowa. O trafności ustaleń organów obu instancji, że skarżący spożywał alkohol w czasie służby, świadczy...
alkoholu na uroczystości rodzinnej., Odnosząc się do zarzutu skarżącego, iż dopiero w orzeczeniu organu I instancji wskazano, że naruszył on obowiązki służbowe poprzez...