Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinnych, zasiłki dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze?, 2. w przypadku...
rozporządzenia, Gmina wskazała, że w kategorii tej mieszczą się następujące świadczenia: świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki...

I SA/Bk 475/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-21

Skarżąca jest obywatelem?, c) Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica, o którym mowa we wniosku stanowi świadczenie rodzinne lub dodatek rodzinny łub pielęgnacyjny otrzymywany...
stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki...

II SA/Łd 371/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-23

z urlopu wychowawczego na dziecko K. W. Na podstawie złożonego wniosku ww. decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. ustalono stronie prawo do wnioskowanego świadczenia...
. nr: [...] wydana została z naruszeniem przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z uwagi na błędne zastosowanie art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Odwołując...

I SA/Gd 1304/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

codziennym, zaś Pani Z. z tego tytułu nie może podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia. Ponadto świadczenia rodzinne, tj. zasiłek pielęgnacyjny i tzw. SZO są świadczeniami...
. Pracownik socjalny odwiedza bowiem rodzinę w/wymienionego co jakiś czas, świadcząc tam pracę socjalną, bądź na zlecenie działu świadczeń rodzinnych, dokonując weryfikacji...

I SA/Gd 1303/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

nie może podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia. Ponadto świadczenia rodzinne, tj. zasiłek pielęgnacyjny i tzw. SZO są świadczeniami nieopodatkowanymi, zwolnionymi...
bowiem rodzinę w/wymienionego co jakiś czas, świadcząc tam pracę socjalną, bądź na zlecenie działu świadczeń rodzinnych, dokonując weryfikacji świadczonej przez Panią...

I SA/Po 923/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-23

. nieruchomości straciła prawo do pobierania świadczenia alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinnego na dzieci na okres jednego roku. Zobowiązana podkreślała, iż nie ma środków...
kwocie - [...] zł świadczenie alimentacyjne przyznane na dwoje dzieci w łącznej kwocie - [...] zł, świadczenie rodzinne przyznane na dwoje dzieci w łącznej kwocie [...]zł...

I SA/Bk 84/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-24

762,96 zł netto miesięcznie. Ponadto, w okresie od [...] stycznia 2013 r. do [...] października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał świadczenia rodzinne na syna Ł. w łącznej...
. stwierdzające,, że Skarżący jest częściowo niezdolny do pracy od [...] marca 2012 r., tj. od daty zakończenia świadczenia rehabilitacyjnego do [...] listopada 2014 r...

III SA/Wa 753/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

netto miesięcznie. Poza dochodem z działalności Skarżąca uzyskuje świadczenia rodzinne w wysokości 1.000 zł (do ukończenia przez dzieci 18 roku życia) oraz alimenty...
pod uwagę ostatnie trzy lata wynosi 4.936,60 zł netto miesięcznie. Poza dochodem z działalności Skarżąca uzyskuje świadczenia rodzinne w wysokości 1.000 zł (do ukończenia...

I SA/Po 487/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

w oświadczeniu majątkowym z [...] grudnia 2018 r. wyniósł [...] zł i składały się na niego: renta chorobowa - [...] zł, zasiłki rodzinne i świadczenia z ośrodka pomocy...
społecznej - [...] zł oraz renta rodzinna na dwoje dzieci po zmarłym ojcu - [...] zł. Dochód na osobę wynosił zatem [...] zł. Do dochodu nie wliczono świadczenia 500...

I SA/Go 1086/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-13

, bowiem do niedawna była obciążona pomocą społeczną i korzystała z świadczeń dla najuboższych. Obecnie jej sytuacja jest lepsza jednak pobiera świadczenia rodzinne i alimentacyjne...
to jest 636,75 złotych na osobę. Pod adresem zamieszkania skarżącej są zameldowani i mieszkają rodzice skarżącej którzy otrzymują świadczenia emerytalne : matka w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100