Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Wr 1201/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

pomiędzy wydatkiem a przychodem, gdy nie jest wyraźny, należy oceniać w oparciu o zasadę zdrowego rozsądku, a każda sytuacja wymaga odrębnego potraktowania. Świadczenia...
. Nie było to świadczenie socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, której art. 8 ust. 1 uzależnia przyznawanie...

I SA/Wr 38/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-05

od 10 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego na rzecz wynajmującego (wynikające z § 5 ust. 2 umowy z 10 lipca 2011 r. (zawartej na 30...
zamierzone inwestycje budowlane w rozsądnym terminie, a nie ignorować fakt istnienia przeszkód faktycznych i prawnych. Sąd zatem stwierdził, że wystąpienie świadczenia...

I SA/Gd 917/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-18

) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;, 2) świadczenia wykonane na rzecz:, a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa...
użytkowania samochodów wynika z tego, że wspólnicy są pracownikami Spółki należy uznać, że nie jest to świadczenie wynikająca z tego, że są wspólnikami Spółki, ale z innego...

I SA/Go 336/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-09

podatnikowi;, 2) świadczenia wykonane na rzecz:, a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką...
, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT?, W zakresie pytania nr 1, w ocenie Spółki, aby uznać świadczenie za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 u.p.d.o.p., kluczowe...

I SA/Go 332/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-08

?, W zakresie pytania nr 1, w ocenie Spółki, aby uznać świadczenie za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 u.p.d.o.p., kluczowe jest łączne spełnienie dwóch przesłanek...
, tj. beneficjentem (bezpośrednio albo przynajmniej pośrednio) danego świadczenia musi być przynajmniej jedna z osób: udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik, podmiot...

I SA/Op 278/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

ust. 1 ustawy o CIT?, Przedstawiając własne stanowisko, Spółka wskazała, że aby świadczenie mogło zostać uznane za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT...
kluczowe jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie. Po pierwsze beneficjentem (bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio) danego świadczenia musi być osobowa wskazana...

I SA/Op 279/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-09

podatnikowi;, 2) świadczenia wykonane na rzecz:, a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką...
świadczenie za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, kluczowe jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, beneficjentem {bezpośrednio...

II FSK 1268/06 - Wyrok NSA z 2007-11-28

zaliczyła do przychodu kwotę 49.415,54 zł tytułem nieodpłatnego świadczenia od otrzymanych środków pieniężnych. Natomiast powstała różnica, między kwotą określoną przez organ...
(107.919,12 zł) a podatniczkę, wynika ze sposobu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia. Do wyliczenia wartości tego świadczenia przyjęła ona bowiem średnie...

FSK 2242/04 - Wyrok NSA z 2005-10-06

, czy świadczenie usług o charakterze socjalnym jest /art. 8 pkt 2 cyt. ustawy/ uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania...
stanowiska Spółki, że wypłata świadczeń na pomoce szkolne przysługuje wszystkim pracownikom niezależnie od ich sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej. Ww. wypłata...

FSK 2241/04 - Wyrok NSA z 2005-10-06

, czy świadczenie usług o charakterze socjalnym jest /art. 8 pkt 2 cyt. ustawy/ uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej...
Spółki, że wypłata świadczeń na pomoce szkolne przysługuje wszystkim pracownikom niezależnie od ich sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej. Ww. wypłata przysługuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   26