Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Wr 1201/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

pomiędzy wydatkiem a przychodem, gdy nie jest wyraźny, należy oceniać w oparciu o zasadę zdrowego rozsądku, a każda sytuacja wymaga odrębnego potraktowania. Świadczenia...
. Nie było to świadczenie socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, której art. 8 ust. 1 uzależnia przyznawanie...

I SA/Wr 38/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-05

od 10 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego na rzecz wynajmującego (wynikające z § 5 ust. 2 umowy z 10 lipca 2011 r. (zawartej na 30...
zamierzone inwestycje budowlane w rozsądnym terminie, a nie ignorować fakt istnienia przeszkód faktycznych i prawnych. Sąd zatem stwierdził, że wystąpienie świadczenia...

II FSK 1268/06 - Wyrok NSA z 2007-11-28

zaliczyła do przychodu kwotę 49.415,54 zł tytułem nieodpłatnego świadczenia od otrzymanych środków pieniężnych. Natomiast powstała różnica, między kwotą określoną przez organ...
(107.919,12 zł) a podatniczkę, wynika ze sposobu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia. Do wyliczenia wartości tego świadczenia przyjęła ona bowiem średnie...

FSK 2242/04 - Wyrok NSA z 2005-10-06

, czy świadczenie usług o charakterze socjalnym jest /art. 8 pkt 2 cyt. ustawy/ uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania...
stanowiska Spółki, że wypłata świadczeń na pomoce szkolne przysługuje wszystkim pracownikom niezależnie od ich sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej. Ww. wypłata...

FSK 2241/04 - Wyrok NSA z 2005-10-06

, czy świadczenie usług o charakterze socjalnym jest /art. 8 pkt 2 cyt. ustawy/ uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej...
Spółki, że wypłata świadczeń na pomoce szkolne przysługuje wszystkim pracownikom niezależnie od ich sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej. Ww. wypłata przysługuje...

I SA/Go 403/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-13

świadczenia., Natomiast art. 11 ust. 4 w / w ustawy znajduje zastosowanie w niniejszej sytuacji bowiem dotyczy on nie wykazywania bądź zaniżania kosztów poprzez zaniżanie...
świadczenia i czy w rzeczywistości dochód taki mogła uzyskać., Odstąpienie od tych ustaleń narusza art. 122, 187 § 1 i 191 ordynacji podatkowej co w konsekwencji prowadzi...

I SA/Gd 1512/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-22

towarowych nie były uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników, a więc sprzecznie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych...
. W konsekwencji ZUS zakwalifikował świadczenia w postaci bonów towarowych nie jako świadczenia socjalne (z uwagi na brak kryterium socjalnego, brak takiego świadczenia...

I SA/Wr 43/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

za korzystanie z dwóch budynków w okresie od 10 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego na rzecz wynajmującego (wynikające z § 5 ust. 2...
spółka otrzymała nieodpłatne świadczenia w związku ze zwolnieniem z płacenia czynszu określonego we wspomnianej umowie, organ odwoławczy przytoczył treść art. 12 ust. 1...

I SA/Łd 902/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

w postaci nieodpłatnego świadczenia, będącego następstwem poniesienia przez spółkę wydatków związanych z nieruchomością po rozwiązaniu umowy dzierżawy., W ocenie Dyrektora...
Izby Skarbowej, mimo braku definicji ustawowej zwrotu 'nieodpłatnego świadczenia', przyjąć można, że na gruncie prawa podatkowego pojęcie to posiada zakres szerszy...

I SA/Wr 205/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-04

kwotę [...]zł tytułem nieodpłatnego świadczenia od otrzymanych środków pieniężnych. Natomiast powstała różnica, między kwotą określoną przez organ ([...]zł) a skarżącą...
, wynika ze sposobu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia. Skarżąca do wyliczenia wartości tego świadczenia przyjęła średnie oprocentowanie kredytów dewizowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   25