Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Gl 1556/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

uwagę, że otrzymywany przez skarżącą dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne uzyskiwane przez jej córkę są - co do zasady - przyznawane osobom nie będącym w stanie...
i do zapłaty różnicy w podatku od towarów i usług w kwocie [...] zł., Skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy, uzasadniając powyższe trudną sytuacją rodzinną i materialną...

I FZ 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

, że skarżący i jego rodzina od 1 stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało, że skarżący...

I FZ 162/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia 17...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało, że skarżący...

I FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało...

I FZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

., z którego wynikało, że skarżący i jego rodzina od 1 stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało...

I FZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało...

I FZ 188/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia 17...
dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało, że skarżący gospodarstwo domowe prowadził wraz z żoną...

I FZ 178/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia 17 marca 2009 r., potwierdzające, że żona...
wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało, że skarżący gospodarstwo domowe prowadził wraz z żoną i dwiema małoletnimi córkami. Ponadto...

I FZ 189/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia 17 marca 2009 r., potwierdzające, że żona...
dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało, że skarżący gospodarstwo domowe prowadził wraz z żoną...

I FZ 164/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

, że skarżący i jego rodzina od 1 stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3...
o zwolnienie z całości kosztów sądowych dalszego postępowania sądowego., Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia majątkowego, o stanie rodzinnym i dochodach wynikało...
1   Następne >   +2   +5   +10   28