Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Wa 413/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia przyznać ze środków...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego., Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016 r...

II SA/Lu 148/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-31

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2007 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych - w zakresie wniosku adwokata M.K. o przyznanie kosztów...

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zarazem stwierdzono, że termin do złożenia wniosku został zachowany, bowiem dopiero w dniu 7 stycznia 2016 r. skarżącemu zostało...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.), gdyż powołany przepis art. 179 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym wprowadza możliwość ustalenia...

I SA/Wa 520/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

[...] z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia 1. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
, bowiem zaskarżoną decyzją orzeczono, że świadczenie rodzinne wypłacone skarżącej wraz z dodatkiem, było świadczeniem nienależnie pobranym. Przedmiotem zaskarżonej decyzji...

I SA/Wa 519/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

[...] z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia 1. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
, bowiem zaskarżoną decyzją orzeczono, że świadczenie rodzinne wypłacone skarżącej wraz z dodatkiem, było świadczeniem nienależnie pobranym. Przedmiotem zaskarżonej...

II SA/Lu 1219/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-11

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
adwokata A. S. o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...

II SA/Lu 1221/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-11

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
adwokata A. S. o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...

II SA/Lu 1220/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-11

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
adwokata A. S. o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...

II SA/Lu 167/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-30

[...], Nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi M. C. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę...
. o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...

II SA/Lu 322/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-03

w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...
1   Następne >   +2   +5   8