Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II SA/Ol 699/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-18

potwierdzają osiągnięte przez Koło Łowieckie zyski z opodatkowanej sprzedaży tusz zwierzyny i nadwyżek produkowanej karmy oraz świadczenia odpłatnych usług w zakresie...
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Wskazano, że W. O. nieprzerwanie od '[...]'r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego 'S...

II SA/Ke 817/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-05

, że w [...] zamieszkuje od ponad 30 lat, mieszka pod numerem [...] w domu syna i synowej, wyłącznie z uwagi na sytuację rodzinną jego adres zameldowania to [...]. Że praktycznie przez cały...
jego działalność życiowa, rodzinna i polityczna. Odnosząc się do dowodów, na których oparł przeciwne ustalenie Wojewoda, autor skargi zarzucił, że oświadczenie sołtysa K...

II SA/Ol 835/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-05

zainteresowanej, jak również konieczne jest też uwzględnienie okoliczności zewnętrznych mogących świadczyć o tym, że dana osoba rzeczywiście zamierza stale przebywać...
dla ustalenia faktycznego miejsca zamieszkiwania. Wskazano, że skarżący niewątpliwie jest związany z G., gdyż tu mieszkają jego rodzice, ma swój pokój w domu rodzinnym...

II SA/Bd 280/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

ten świadczy o uczestniczeniu przez skarżącą w działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły. Zauważył także, że rola radnej w prowadzeniu restauracji...
, że okoliczność ta, skądinąd praktycznie nieweryfikowalna z uwagi na rodzinny charakter przedsięwzięcia, nie ma w świetle dotychczas poczynionych uwag większego...