Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

zabezpieczającej wskazano, że dotyczy on czynności polegającej na restrukturyzacji majątku rodzinnego Wnioskodawców., S.M., K.M. oraz M.M. (kolejno: ojciec, syn, córka...
gruntu., W 2018 r. Wnioskodawcy podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji sukcesyjnej rodzinnego majątku. Początkową fazą zaplanowanej...

II FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

. W odniesieniu do tych ostatnich niezbędne jest wskazanie występujących między podmiotami związków (kapitałowych, majątkowych, rodzinnych, wynikających ze stosunku pracy...
zabezpieczającej obliguje zwłaszcza do wskazania okoliczności świadczących o tym, że do czynności ma zastosowanie art. 119a., Zgodnie z przedstawionymi zasadami opinia...