Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Sz 1221/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

z ustaleń organu pierwszej instancji, posiłkuje się świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez ośrodek pomocy społecznej, czyli środkami wypracowanymi przez ogół pracującego...
się z handlu obwoźnego oraz świadczeń rodzinnych, nie posiada ruchomości o większej wartości czy nieruchomości., Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność odniesienia...

I SA/Sz 1365/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

się od 2004 r. z prowadzonej z przerwami działalności gospodarczej oraz świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, zamieszkuje wspólnie z mężem...
oraz świadczeń rodzinnych, nie posiada ruchomości o większej wartości czy nieruchomości., Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność odniesienia się do wskazywanych...

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

zaskarżonej decyzji niemalże zrównały się z kwotą ciążącej na stronie zaległości podatkowej i nadal rosną. Powyższa okoliczność świadczy o negatywnym podejściu strony do realizacji...
bardzo szczegółowo opisał sytuację majątkową i rodzinną skarżącej, biorąc pod uwagę podnoszone przez nią okoliczności. Uwzględniając rachunek ekonomiczny organ podatkowy wskazał...

I SA/Sz 1226/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

mające rangę konstytucyjną już nie. W ocenie Organu II instancji, świadczy to jednoznacznie o lekceważeniu przez nią obowiązku podatkowego., Zdaniem Kolegium, jedynym...
odnosi się nie do Skarżącej a do innej osoby. Świadczy o tym wiele zawartych tam stwierdzeń, poczynając od wzmianki na wstępie tej decyzji, iż dotyczy ona umorzenia podatku...