Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Łd 953/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-28

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić zażalenie. M. S. zaskarżyła...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Ł. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.z dnia [...] roku w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

II SA/Łd 952/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-28

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]roku Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić zażalenie. M. S. zaskarżyła...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Ł. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

I OZ 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-03

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z 6 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, III SA...
ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, że skarżąca wniosła zażalenie, które nie zostało przez nią podpisane...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-15

. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-04

ze skargi B. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń...
rodzinnych postanawia: zażalenie odrzucić. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 maja 2017 r. skarżąca B.C. została wezwana do usunięcia braków formalnych zażalenia...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-28

sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: zażalenie odrzucić. Zarządzeniem Przewodniczącego...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-20

., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić zażalenie. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 31...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-23

., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: zażalenie odrzucić. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6...

III SA/Gd 386/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-09

świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić zażalenie. K. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (nr [...]) wydaną w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Skargę podpisał I. N. działający jako 'pełnomocnik prawno...

II SA/Ol 1057/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwrotu świadczeń rodzinnych postanawia odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia...
z dnia '[...]' w przedmiocie zwrotu świadczeń rodzinnych z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 października...
1   Następne >   +2   5