Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I OSK 1505/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

. 2 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych - prawo do świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego, ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek...
orzeczenia orzekającego o niepełnosprawności, tj. po dniu [...] listopada 2005 r., Organ podkreślił przy tym, że postępowanie w spawie przyznawania świadczenia rodzinnego...

I OZ 427/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 2 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić zażalenie...
października 2015 r. w przedmiocie świadczenia rodzinnego. Podstawą odrzucenia skargi kasacyjnej było nieusunięcie, mimo wezwania ze strony Sądu, przez pełnomocnika...

I OZ 428/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 2 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić zażalenie...
października 2015 r. w przedmiocie świadczenia rodzinnego. Podstawą odrzucenia skargi kasacyjnej było nieusunięcie, mimo wezwania ze strony Sądu, przez pełnomocnika...

I OZ 429/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 2 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić zażalenie...
października 2015 r. w przedmiocie świadczenia rodzinnego. Podstawą odrzucenia skargi kasacyjnej było nieusunięcie, mimo wezwania ze strony Sądu, przez pełnomocnika...

II SA/Ol 1394/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-14

ze Z.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia 22 października 2012 r., nr '[...]' w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia 22 października 2012 r., w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., Odpis tego wyroku...

III SA/Kr 1699/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., Pismem z dnia 13 maja 2015 r...
, sprawy ze skargi B. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń...

II SA/Lu 931/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia odrzucić...

II SA/Lu 929/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [..] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia odrzucić skargę...

II SA/Lu 930/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia odrzucić...

I OZ 327/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

r., nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 lutego...
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   6