Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 931/21 - Wyrok NSA z 2021-10-27

K.p.c. jest zawarty w Tytule II tej Księgi nazwanym Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw, Dziale II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli...
, Rozdziale 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze. Zatem zarówno systematyka ustawy Kodeks postępowania cywilnego, jak i treść obu przepisów wskazują w sposób niebudzący...

I SA/Bk 15/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-06

A. Z., a nie Spółki. Odzież oraz akcesoria damskie stanowią przedmiot ofert osób pośrednio związanych z F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez, relacje rodzinne...
, lecz nie przedstawiono jednoznacznych dowodów świadczących o jego faktycznym istnieniu i wymagalności (wyrok WSA w Łodzi z 11 marca 2014 r., I SA/Łd 1375/13); (-) wskazane przez samo...