Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 931/21 - Wyrok NSA z 2021-10-27

K.p.c. jest zawarty w Tytule II tej Księgi nazwanym Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw, Dziale II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli...
, Rozdziale 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze. Zatem zarówno systematyka ustawy Kodeks postępowania cywilnego, jak i treść obu przepisów wskazują w sposób niebudzący...