Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

IV SA/Po 518/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

od dnia [...] lipca 2014 r. do dnia [...] marca 2014 r. wyniosły: [...] zł, w tym kwota [...]zł na świadczenie usług na rzecz zwierząt gospodarskich, kwota [...]zł na usługi...
o świadczenie usług na rzecz zwierząt gospodarskich. SKO wzięło pod uwagę, że żadna z przedłożonych faktur nie została zakwestionowana pod względem formalnym...

II SA/Go 616/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-16

grzybiczej. To wszystko świadczyło o zaawansowanej chorobie wymagającej poświęcenia ze strony właścicieli jak i kosztownego leczenia. Tutaj tego zabrakło, czego dowodem...
, który przyjechał do rodzinnej posiadłości (mimo iż nie był obecny w momencie zabrania psa), a ponadto, miał wymagane szczepienia, był w trakcie leczenia weterynaryjnego...

II SA/Łd 877/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-14

. ze względu na trudną sytuację rodzinną B. B.., Pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Burmistrz R. zawiadomił B.B. o zakończeniu postępowania w sprawie, które to pismo w dniu 20...
właściciel psa., Zebrany w sprawie materiał dowodowy świadczy niezbicie o spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 7 ust. 4 ustawy, pozwalających na obciążenie skarżącej...

IV SA/Wa 467/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-20

było właściwe, wbrew zarzutowi podniesionemu w skardze. Określenie terminu jednego miesiąca na usunięcie nieprawidłowości również w żaden sposób nie świadczy, w ocenie organu...
jedynie na oddzielenie zwierząt należących do M. W. od zwierząt będących na stanie schroniska na odległość 120 cm. Świadczy to jedynie o odgrodzeniu jednych zwierząt od drugich...

VIII SA/Wa 446/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

i decyzji z dnia [...] kwietnia 2019 roku, zakład jest firmą rodzinną działającą od 25 lat i wykorzystuje 50 % swojej zdolności ubojowej, zakład przechodził dotychczas...
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.U.UE.L.2002.31.1 ze zm dalej rozporządzenie(WE) nr 178/2002). Stwierdzone uchybienia świadczą...