Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SAB/Łd 87/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-26

. Dotyczy to również postępowania w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych., Jak już zostało wyżej podkreślone Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność, zobowiązuje...

VII SA/Wa 762/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-30

dotyczącej legalności zabudowy działki oznaczonej nr [...] znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' przy ul. [...] w [...] nakazał właścicielce obiektu...
samowolnie na działce oznaczonej nr [...], na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' przy ul. [...] w [...]., W uzasadnieniu organ wskazał, że w dniach 9 kwietnia...

II SA/Kr 714/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-18

). W budynku mieszkalnym znajdują się przedmioty świadczące o codziennym życiu rodzinnym i prowadzeniu w ww. obiekcie gospodarstwa domowego., Organ odwoławczy zaaprobował...
mające świadczyć o przystąpieniu do korzystania z budynku stanowiąc datę początku biegu przedawnienia (powzięcie lub możliwość powzięcia przez organ wiedzy o nielegalnym...

II OSK 1136/21 - Wyrok NSA z 2022-06-07

PINB ustalili, że na działce nr [...] (działki ogrodnicze nr [...] i [...]), położonej na terenie rodzinnych ogródków działkowych [...] w B., gm. Pruszcz G., A. F. i J. F...
na budowę przedmiotowych obiektów, natomiast uzyskali zgodę Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych B. z dnia 25 sierpnia 2001 r. na zagospodarowanie działek...

II SA/Sz 489/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-09

wodociągową ze studni wierconej oraz instalację kanalizacyjną połączoną z bezodpływowym zbiornikiem położonego na działce o numerze porządkowym [..] na terenie Rodzinnych Ogrodów...
rozpoczęli w 2005 r., bez wymaganej ustawą Prawo budowlane, decyzji, o pozwoleniu na budowę, dokonując jedynie zgłoszenia zamiaru jego wykonania, w Zarządzie Rodzinnych...

II OZ 719/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

przez Urząd Skarbowy). Dochodowość gospodarstwa rolnego wynosi 10.027 złotych, w roku 2005 skarżący uzyskał także dochód w wysokości 500 złotych z tytułu świadczenia usług...
kwoty 30 złotych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący posiada dom o powierzchni 70 m...

II OZ 121/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

. [...], a także czy otrzymuje jakieś świadczenia na małoletnie dzieci i niepracującą żonę. Drugim pismem z tej daty, Sąd wezwał E. G. do podpisania, załączonego do pisma...
zobowiązał skarżącego Z. G. do podania czy pobiera jakiekolwiek świadczenia na żonę i dzieci, od kiedy przebywa na rencie oraz do podania daty i ceny nabycia nieruchomości...

VII SA/Wa 2641/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-18

związanego z gruntem, zlokalizowanego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] przy ul. [...] w [...] (dalej jako ROD), utrzymał w mocy zaskarżona decyzję., Z akt...
Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] o nielegalizowanie reklam wybudowanych na terenie Ogrodu., W dniu 2 grudnia 2011 r. przedstawiciel organu powiatowego przeprowadził...

II OZ 793/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

, a źródłem ich utrzymania są świadczenia emerytalne w łącznej wysokości 1.191,08 zł netto. W skład jej majątku wchodzi dom o powierzchni 80 m 2, mieszkanie o powierzchni 40 m...
wydatki., Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji uznając, iż wskazane przez skarżącą dochody z tytułu świadczenia emerytalnego oraz stan zdrowia...

VII SA/Wa 2640/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-18

związanego z gruntem, zlokalizowanego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] przy ul. [...] w [...] (dalej jako ROD), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Z akt...
Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] o nielegalizowanie reklam wybudowanych na terenie Ogrodu., W dniu 2 grudnia 2011 r. przedstawiciel organu powiatowego przeprowadził...
1   Następne >   +2   5