Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 1967/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-12

do nieruchomości oznaczonej jako dz. nr [...]. Wobec tego pismem z dnia 7 grudnia 2012 r. zostali wezwani przez organ do nadesłania dokumentów świadczących o takim tytule...
rodzinny wnioskodawców. Gdyby nie wydano decyzji komunalizacyjnej, Miasto P. nie miałoby podstaw do żądania zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Z powyższego wynika...

I OSK 1724/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

'przedsiębiorstwa uzdrowiskowego', za jakie organ uznał 'kompleks gruntów, urządzeń, budynków i źródeł', funkcjonujący w ramach powiązań rodzinnych K., H. i W.. Możliwe...
ponownie prowadzonego postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego z dnia [...] marca 1948 r., o czym świadczy chociażby jego pismo z dnia 24...