Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

na terenie gminy P. - w ocenie organu nadzoru - nie może świadczyć fakt niefigurowania w ewidencji podatników opłat lokalnych, niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami...
ma koncentracja życia rodzinnego, a miejsce tej koncentracji zostało w sposób właściwy określone., W uzasadnieniu strona skarżąca wskazała, że przepisy art. 384 § 1 i art...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

., W kontekście powyższych regulacji Wojewoda P. doszedł do wniosku, iż wypłacone za usługę wynagrodzenie jest ekwiwalentem świadczenia wykonanego na rzecz gminy, a zatem...
jest realizacją należności pochodzącej z praw majątkowych gminy wyrażonej w pieniądzu. Stąd też usługodawca realizujący świadczenie w ramach działalności gospodarczej, przez sam fakt...