Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II SA/Kr 3/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

., o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł...
rodzinnych w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do świadczenia pielęgnacyjnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu...