Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

na stan rodziny skarżącego, posiadany majątek i uzyskiwane stałe świadczenia emerytalne. Prawo pomocy jest świadczeniem wyjątkowym ze środków Skarbu Państwa...
rodzinnym i wykazać, że nie jest w stanie ponieść pełnych czy jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, zgodnie z art...