Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Kr 1364/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07

świadczeń: 1) świadczenia rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa...
. w niniejszej sprawie renty socjalnej. W przypadku zbiegu uprawnień do różnych świadczeń rodzinnych, ustawodawca wprowadził bowiem zasadę wypłaty jednego świadczenia wybranego...

III SA/Kr 543/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

od 15 do 18 marca 2021 r. kwotę 807,80 zł brutto. W uzasadnieniu wskazano, że świadczenie jest należne pracownicy w związku z potwierdzeniem dokumentem wystawionym...
wynagrodzenia to 807,80 zł brutto. W dniu zakończenia kontroli minął termin wykonalności świadczenia., Od przedmiotowego nakazu Inspektora pracy Skarżąca złożyła odwołanie...

I OSK 676/06 - Wyrok NSA z 2007-01-26

jest świadczeniem nienależnym, poprzez przyjęcie, że zaistniał spór co do wypłaty części wynagrodzenia na rzecz pracowników,, - naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć...
opłacane jest staranne działanie pracownika, a nie osiągnięty przez niego rezultat. Wynagrodzenie jest świadczeniem odwzajemniającym pracę., Wywodził, że odpowiedzialność jaką...

III SA/Kr 1461/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-04

. Odwołujący się stwierdził, iż z uwagi na treść pozycji 23 do ewidencji prac w szczególnym charakterze wpisano wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne...
o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek...

III SA/Kr 1463/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-04

się stwierdził, iż z uwagi na treść pozycji 23 do ewidencji prac w szczególnym charakterze wpisano wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne...
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek...

III SA/Kr 1462/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-04

wykonujące świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik: Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży., Szpital [...] wskazał, iż sądy administracyjne zajmują...
lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia...

III SA/Kr 1468/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-27

na treść pozycji 23 do ewidencji prac w szczególnym charakterze wpisano wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik...
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny...

III SA/Kr 1471/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-27

na treść pozycji 23 do ewidencji prac w szczególnym charakterze wpisano wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik...
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny...

III SA/Kr 1469/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-27

na treść pozycji 23 do ewidencji prac w szczególnym charakterze wpisano wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik...
lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia...

III SA/Kr 1470/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-27

świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik: Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży., Szpital [...] wskazał, iż sądy administracyjne zajmują stanowisko w swych...
przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie...
1   Następne >   +2   5