Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X
  • Skarżony

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

szkół i placówek, a więc zorganizowanego świadczenia usług edukacyjnych., W świetle art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów powołanej ustawy o systemie...
, co wiąże się z nadaniem uprawnień szkoły publicznej. Nie jest to ani powszechność świadczonych usług edukacyjnych, ani publiczny charakter, tak jak w przypadku szkół...