Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 989/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

I OSK 321/07, Lex nr 401679). Badanie celu umowy nie jest zadaniem organów prowadzących postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego, gdyż cel...
, gdy bycie emerytem lub rencistą uniemożliwia przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy świadczeniach rodzinnych. Zdaniem autora skargi...

II SA/Ol 69/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-20

wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, określa krąg...

II SA/Ol 1046/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego...

II SA/Ol 1045/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem z dnia...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Ol 68/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Wskazano, iż art. 24 ust 3 Prawa...

II SA/Ol 6/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r...
. W uzasadnieniu podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji...

II SA/Ol 48/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

'[...]' Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w '[...]', powołując się na art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 193...
ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Z kolei art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne...

III SA/Wr 98/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Ponadto w piśmie z dnia [...] wskazała, że nie korzysta z pomocy osób trzecich, nie pobiera żadnych świadczeń (zasiłków rodzinnych...

III SA/Gd 331/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-10

o przyznaniu wojskowej renty rodzinnej, do której uprawnione zostały M. M. i A. P., każda z nich w 50% świadczenia rentowego. Od decyzji tej odwołała się M. M. kwestionując...
. Określają m.in. podmioty uprawnione do renty rodzinnej, wśród których są dzieci własne żołnierza i wdowa po nim oraz warunki nabycia świadczenia (osoby te nie muszą...

II SA/Wr 131/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-26

działkowych, a także niezastosowanie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych., Rozpatrując odwołanie, D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
. 58) jak i przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U., Nr 169, poz. 1419) nie odwołują się do instytucji władającego i w związku...
1   Następne >   +2   5