Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

[...] września 2007 r., uchylającej decyzję przyznającą zasiłek rodzinny nie wynika, że podstawą uchylenia jest nienależnie pobrane świadczenie. Z uzasadnienia nie wynika...
. za prawidłowe, ponieważ w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwalifikujących wypłacone świadczenie...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de iure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, świadczenia usługi...
świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług., Tym samym, jeśli uznać, że kwestionowane uregulowania ustawy o grach hazardowych zostały podjęte...